Systemische Coaching Nathalie Geldof

Systemische Coaching.
Bij Systemische Coaching wordt er in overleg met de client vantevoren bekeken wat de hulpvraag is. N.a.v. de hulpvraag worden er een aantal coachings-momenten afgesproken en start het traject. Gaandeweg het coachings-traject vindt er een tussenevaluatie plaats, op het einde een eindevaluatie.

Voor wie?
Voor clienten die vragen hebben met betrekking tot werk, studie, loopbaankeuzes, relaties, vriendschappen, familie-achtergronden.