Fysiotherapie voor Kinderen: kijk voor een goede impressie zeker in ons foto-album!

Oefentherapie voor de grof motorische vaardigheden en fijn motorische vaardigheden.
Oefentherapie voor kinderen richt zich op kinderen waarbij het lopen, springen, fietsen nog niet zo makkelijk gaat. Met uitdagende beweegspelletjes, leren kinderen spelenderwijs hun grof motorische vaardigheden te verbeteren. Ik werk hierbij nauw samen met u als ouder, maar ook met de desbetreffende Groepsleerkracht en de GGD-Jeugdarts.

Schrijfvaardigheden als extra aandachtspunt.
De fijne  motoriek en met name de schrijfmotoriek neemt een bijzondere plaats in en is een steeds groter groeiende groep geworden in mijn praktijk. Uw zoon of dochter oefent hierbij met juist fijn motorische spelletjes, dit om de pincetgreep en de schrijfvaardigheden te verbeteren.Ik overleg vaak met de leerkracht wat de leerdoelen zijn en leg ook schoolbezoeken af om uw kind nog beter te kunnen begeleiden.

Mijn achtergrond en jarenlange ervaring als Leerkracht Basisonderwijs met als aanvullende opleiding de HBO-Master Speciaal Onderwijs, komt hier prima van pas en is een waardevolle aanvulling tijdens deze trainingen! Juist bij kinderen waar de vaardigheden nog niet zo vlot lopen of waar kleine achterstanden zijn ontstaan om welke reden dan ook, dan is individuele oefentherapie mett uw kind een prima middel om uw zoon of dochter weer verder in haar of zijn ontwikkeling te brengen.

Oefentherapie als sociaal- emotionele vaardigheidstraining.
Verder komen ook kinderen in aanmerking die op sociaal gebied extra ondersteuning kunnen gebruiken, te denken valt aan het vergroten van het zelfvertrouwen, omgaan met winnen / verliezen en het aangaan van contact met leeftijdsgenootjes, vriendschappen en pesten. 

Kinderen onder de 18 jaar standaard elke jaar recht op 18 oefensessies per jaar bij uw fysiotherapeut.
Goed voor u om te weten, is dat elk kind onder de 18 jaar, jaarlijks recht heeft op 18 oefensessies, ongeacht welk verzekeringspakket u heeft. Juist omdat de ontwikkeling van het kind, een belangrijke plaats inneemt voor zijn of haar latere toekomst.