Huisbezoeken

Huisbezoeken als mogelijkheid en extra service om de continuiteit te waarborgen.
Als extra service kom ik voor behandeling / begeleiding  bij u als client, aan huis. Te denken valt na een operatie en wanneer er een revalidatie-programma aan huis gestart kan worden.

Fysiotherapie in verzorghuis, verpleeghuis, woonvormvoorziening.
Ook wanneer u of 1 van uw familieden in een verzorgingshuis woont, dan voer ik, als u dat wilt, ter plaatse de behandeling uit. U heeft immers het recht om zelf uw behandelaar te kiezen en bent niet afhankelijk van anderen. Het is uw eigen, vrije keuze wie u als behandelaar wenst te kiezen.

De extra vergoeding voor een huisbezoek wordt door uw eigen zorgverzekeraar vergoed.