Fysiotherapie voor de Allerjongsten

Baby-massage cursussen: behaal het eerste diploma van uw zoon of dochter!
Voor baby's vanaf 6 weken. In groepsverband en individueel ook mogelijk. In 5 lessen leert u alle technieken van de baby-massage. Babymassage heeft een positief effect op het emotionele en lichamelijke gebied van uw baby. De mate waarin uw kind zich welkom, veilig en bevestigd voelt, is bepalend voor het basisgevoel van waaruit het nu en zijn hele verdere leven zal voelen en handelen.

Op lichamelijk gebied zorgt de massage voor een stimulering van de bloedsomloop en een ontspanning van de spieren. De massage is een wisselwerking tussen ouder en uw kind, waardoor er een positieve energie-uitwisseling plaats vindt. De laatste les staat in het kader van de Baby-Diplomering, zie voor een impressie het foto-album  in de map van "Fysiotherapie".

Plagiocephalometrie  / Schedel scheefgroei, afplatting.
Het is mogelijk om een meting te laten verrichten om de mate van schedel scheefgroei te bepalen. Met het geven van houdingsadviezen en positioneringsadviezen kan er preventief hulp geboden worden.

Voor deze groep zuigelingen werk ik nauw samen met consultatieburo's en ziekenhuis Bernhoven in Veghel welke een zeer gespecialiseerde afdeling heeft waar ik regelmatig in overleg met u als ouder, naar doorverwijs.